​Find det du søger:

Udskiftning af måler

F​or at sikre korrekt afregning af vandforbruget skal målerne enten udskiftes eller stikprøvekontrolleres med jævne mellemrum. Vandværket kan frit vælge, om man vil bruge princippet med udskiftning eller stikprøvekontrol.

Udskiftning af målere sikrer, at det er forholdsvis nye målerne, der afregnes efter. Ved stikprøvekontrol dokumenteres de opsatte måleres nøjagtighed, og er målerne i orden, kan de forblive opsat i en periode på enten 6 eller 9 år afhængig af stikprøvekontrollens resultat. Dokumentation for målernes nøjagtighed kan kun foretages af et godkendt/akkrediteret laboratorium.

Vandinstallationer skal kunne tåle målerudskiftning
​Vandinstallationer i alle ejendomme skal kunne tåle, at vandmåleren udskiftes. Der må ikke installeres afkalkere eller lignede på vandrøret 30 cm før og efter vandmåleren.

​Kan vandinstallationerne ikke tåle en målerudskiftning, f.eks. på grund af skøre/rustne vandrør, skal ejendommens ejer selv sørge for, at vandinstallationerne bringes i orden og selv betale omkostningerne hertil.

Check hanen før måleren
​Den hane/ventil, der er placeret før vandmåleren, skal fungere, så der kan lukkes for vandet i forbindelse med udskiftning af vandmåler.
​Kan ventilen/hanen ikke lukkes, bør der tilkaldes en blikkenslager, så ventilen virker, før der laves aftaler med vandværket om målerudskiftning.
​Vandværket har ikke ansvar for rørinstallationer på private ejendomme og må derfor ikke reparer sådanne ventiler.

Placering af vandmåler
Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger. Vær opmærksom på at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgang til vandmåleren.
​Ved opsætning og reparation af vandmålere skal det være muligt for vandværkets ansatte at kunne manøvre rundt og anvende værktøj. Der må således ikke opsættes møbler, tanke eller andre genstande inden for disse mål.
​Allerede etablerede vandmålere kan dog undtages disse regler. Det er til enhver tid vandværket som kan afgøre, hvorvidt en vandmåler sidder korrekt.

​​

Skriv til os

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse

Vejgaard Vandværk

Sofievej 79

9000 Aalborg

CVR: 76792828

Kontakt os

☎ Tlf.: 98 12 98 33

✉ E-mail: info@vejgaardvand.dk

Kontoret åbningstider:

Mandag til torsdag fra kl. 9.00 til 12.00.
​Fredag lukket.

Her ligger vi

For at se dette Googlemap skal du acceptere marketing cookies.

Administrer samtykke