​Find det du søger:

Seneste meddelser fra Vejgaard Vandværk​

​Ved driftforstyrrelser eller administration ring: 98 12 98 33

Vandværket levere altid kun koldt vand.

​Mandag d. 18/10 kl. 9:30

På grund af brud på ledningen Hadsundvej, vil der i området blive lukket for vandet. Vi regner med at arbejdet tager 3 timer, men forsøger at genetablere forsyningen hurtigst muligt. Kl.13:00 Vi havde lidt udfordringer med at lukke for vandet, men nu ser det ud til at være løst og gravearbejdet er begyndt. Desværre blev arbejdet stoppet pga. højspændingsledning der først skulle afbrydes.

Tirsdag 19/10 kl. 9:00 der vil igen blive lukket for vandet. denne gang lykkes det og kl. 11:00 var der vand på ledningen igen.

 

Torsdag d. 2/9 kl. 13:00

den nye vandpost på Vejgaard Torv åbnes for alle der gerne vil have et glas rent vand fra Vejgaard Vandværk. Der vil samtidig være mulighed for en snak om hvorfor det er vigtigt at passe på vores grundvand​

Tirsdag d. 22/6 kl. 09:30​

Der lukkes for vandet pga. omlægning af vandledning på Kildevældsvej tirsdag den 22/6 kl. 09:30, forventer at arbejdet tager 4-5 timer.

Der lukkes på:

Vejgaard Kirkevej

Onsdag d. 9/6 kl. 09:30
Der lukkes for vandet pga. omlægning af vandledning på Kildevældsvej onsdag den 9/6 kl. 09:30, forventer at arbejdet tager 4-5 timer.
​Der er lukket på:

Kildevældsvej 1 til 5 og 2 til 6

Vejgaard Kirkevej

Onsdag d. 2/6 kl. 10:25

Der er lukket for vandet i dele af Vejgaard, vi arbejder på sagen.

Tirsdag d. 1/6 kl. 10:00

Der lukkes for vandet pga. omlægning af vandledning på Kildevældsvej tirsdag den 1/6 kl. 10:00, forventer at arbejdet tager 2 timer.

Der er lukket på:

Kildevældsvej 16, 17, 19 og 21

Torsdag d. 20/5 kl. 10:00

Der lukkes for vandet pga. omlægning af vandledning i Kildevældsvej torsdag den 20/5 kl. 10:00, vi forventer at arbejdet tager 4-5 timer.
​Der er lukket på :

Kildevældsvej
​​Nordmarksvej
​Kovshøjsvej 1 til 5 og 2 til 12

Kirkedalsvej

Vejgaard Kirkevej 3 til 11

Torsdag d. ​6/5
​Der kan være meget lavet vandtryk i dele af Vejgaard. 

Vi arbejder på sagen.

Torsdag d. 6/5 kl. 11:00

Der lukkes for vandet pga. omlægning af vandledning i Kildevældsvej torsdag den 6/5 kl. 11:00, vi forventer at arbejdet tager 3-4 timer.
​Der er lukket på :

Kildevældsvej
​Kirkedalsvej
​Nordmarksvej
​Kovshøjsvej 1 til 5 og 2 til 12

Tirsdag d. 30/3 kl. 09:00

Vi har åbnet for vandet til kolonihaverne i dag.​


Mandag d. 22/2 kl. 9:00

Brud på vandledningen på Skovgårdsvej. Der er lukket for vandet på ledningen, det skulle ikke berøre beboerne på vejen. Kl. 10

​Lørdag d. 20/2 kl. 9:00

Brud på vandledningen i Kjeldgårdsgade. Arbejdet er påbegyndt og forsyningen er afbrudt. kl. 10:00 Desværre kunne vi ikke lukke for vejen, derfor bliver det nødvendigt at lukke et større område. Kl. 11:30 Vi graver stadig, men har endnu ikke fundet bruddet. Kl.12:00 Vi har fundet brud og monteret bandage. Forsyningen er genetableret.

​​

Onsdag d. 17/2 kl. 10:00

Der er brud på vandledningen Paludan Müllers Vej 19. Vi lukker for vandet nu. Entreprenør er tilkaldt og vi forventer at arbejdet tager 3-4 timer, men forsøger selvfølgelig at genetablere forsyningen hurtigst muligt. kl.11:00 der er lukket for vandet, Vi venter på elforsyningen som skal afbryde en højspænding inden vi må grave. Kl. 13:00 fandt vi skaden, som ret hurtigt blev udbedret og der var vand på igen kl. 13:30

Onsdag d. 10/2

Der er brud på vandledningen Vejgaard Bymidte 2 (Nordjyske Bank) Der er bestilt entreprenør til gravearbejde. Der vil blive lukket for vandet onsdag kl. 10:00 og vi forventer at arbejdet tager 3-4 timer, yderlig oplysning vil følge her på siden. Vi har fundet fejlen, men desværre var det nødvendigt at lukke en ventil i Vejgaard Mølle Vej, som lukker for alle i Vejgaard Bymidte.

Tirsdag 9/2

Brud på hovedledningen Hadsundvej/Tornstedsgade. Vi lukker for vandet i område, arbejdet er påbegyndt.

Kl. 10:30 Vi har gravet ned til rør, men desværre ligger skaden ude i Hadsundvej, så gravearbejdet forsætter. Der skal nok regnes med at der er lukket for vandet endnu et par timer.

Lørdag 16/1 kl.10:00

Brud på ledningen Jens Baggesens Vej. Vi har lukket for området og prøver hurtigst at finde problemet.

Kl.11:30 brud er fundet og graver er i gang med arbejdet.

kl. 13:00 brud er fundet og skaden bliver lavet.

Onsdag d. 25/11

​Pga. udskiftning af stophane, bliver der lukket for vandet på Dalsgårdsvej i dag. Kl. 10:30, vi forventer arbejdet tager 2 til 3 timer.

Tirsdag d. 17/11

der skal om kobles vandledning på Stubstrupvej/Humlebakken, derfor er det nødvendig at lukke for forsyningen i området Hadsundvej 108-124 og 117-123, hele Tagensvej og J.L. Strupstrups Vej. Der vil blive lukket kl. 10 og vi forventer at arbejdet er færdig ca. omkring kl. 15:30, men forsøger hurtigst muligt at genetablere forsyningen.

Torsdag d 12/11

Tilkobling af Købkesvej 10. Vi kommer til at afbryde forsyningen fra kl. 10:00 til alle lige numre fra 2 til 10 og ulige numre fra 1 til 15. Arbejdet vil tage ca. 3 timer, men de berørte husstande vil få vand efter kort tid.

Der kan forkomme lavt vandtryk i området.

Onsdag d. 11/11

Vi tilkobler ny ledning fra Heimdalsgade til Filstedvej. De berørte beboere har fået SMS, men der kan komme lavt tryk ved andre beboere i området.

Onsdag d. 21/10

Der lukket for vandet pga. af brud på Jyttevej, Heimdalsgade 44 til 72 og 57 til 71, Filstedvej 5 til 12. Vi forventer at arbejdet tager 4-5 timer, men forsøger at genetablere vandforsyning hurtigst muligt.

Mandag d. 19/10 kl. 9:00

Der lukket for vandet pga. brud på Tagensvej, Hadsundvej 119 til 123 og 108 til 122, Filstedvej 6, vi forventer at arbejdet tager 5-6 timer.

Onsdag d. 7/10

Der lukkes for vandet pga. omlægning af vandledning i Heimdalsgade 43 til 45 onsdag den 7/10 kl. 10:00, vi forventer at arbejdet tager 2-3 timer.

Tirsdag d. 6/10

Vejen ned til vandværket (Sofievej 79 til 87) bliver spærret tirsdag den 6/10.

Fredag d. 2/10

omlægning af vandledningen i Heimdalsgade. Vi lukker for vandet til området kl. 9:30, de berørte beboere har fået SMS

Onsdag d. 23/9

Omlægning af endnu en etape på Sohngårdsholmsvej betyder at der vil blive lukket for vandet ved alle de ulige numre i Vonsyldsgade. Afbrydelsen vil ske kl. 9:30 og vi forventer at arbejdet tager 2-3 timer.

Tirsdag d. 15/9

Omlægning af vandledningen på Sohngårdsholmsvej, betyder at der vil blive lukket for vandet i del af Bernstorffsgade, Edvardsvej, Karnersvej, samt Sohngårdsholmsvej 1-17. Vi lukker kl. 9:30 og forventer at arbejdet tager 2-3 timer.

Fredag d. 11/9 kl. 13:00

Der er brud på vandledningen og derfor bliver der lukket for vandet på den øvre del af Filstedvej. vi forventer at arbejdet kan udføres på et par timer, men forsøger selvfølgelig at genetablere forsyningen hurtigst muligt.

Lørdag d. 29/8 kl. 11:00

Der er brud på vandledningen på Kildevældsvej. Der er indkaldt mandskab og reparationsarbejdet er påbegyndt. Nærmere oplysninger følger her på siden.

12:30 Der er lukket for vandet og skaden er fundet, nu skal der bare graves ud, så reparationsarbejdet kan udføres. 14:30 Reparationen er lavet, kun Grønnegade 49 mangler vand. kl. 16:00 er der vand til alle igen.

Mandag den 24/8

Mindre brud på Nordmarksvej, arbejdet forventes udført i uge 36.

Mandag d. 10/8 kl. 16:30

Brud på ledningen i Heimdalsgade. Det kommer til at berøre Heimdalsgade 26-72 og 27-71, samt Hermodsgade 2 og 4​

Mandag den 10/8 Kl. 16:30

Brud på ledningen i Heimdalsgade. Det berør Heimdalsgade 26-72 og 27-71, samt Hermodsgade 2 og 4

Onsdag den 8/7 Kl. 13:15
Der er lukket for vandet på Heibergsvej og Enighedsvej pga. brud.
Forventer at arbejdet tager ca. 3 timer, forsøger at genetablere forsyningen hurtigst muligt. Beklager gener som arbejdet medfører.

Mandag den 6/7 kl. 10:00
Der lukkes for vandet på:
Karnersvej
Sohngårdsholmsvej 1-17
Bernstoffsgade 56
Vi forventer arbejdet tager ca. 2-3 timer, forsøger at genetablere forsyningen hurtigst muligt. Beklager gener som arbejdet medfører.

Tirsdag den 30/6 kl. 23:30
Der lukkes for vandet fra vandværket Lundbyesgade fra kl. 23:30. Vi forventer arbejdet tager ca. 3 timer, forsøger at genetablere forsyningen hurtigst muligt. Beklager gener som arbejdet medfører.


Torsdag den 25/6 kl. 15:00
DER VANDAFBYDELSE PGA. BRUD I DELE AF VEJGAARD I DAG TORSDAG DEN 25/6, VI ARBEJDER PÅ SAGEN.


Torsdag den 25/6 kl. 09:00
Der lukkes for vandet på:
Heimdalsgade 1 til 71 og 2 til 74.
Hermodesgade 2 til 24 og 1 til 19.
Nørre Tranders Vej 47 til 57 og 22 til 26.
Langgade 1 til 37.
Lundsgårdsgade 2 til 26 og 1 til 17.
Hadsundvej 59 til 69.
Hadsundvej 61 til 69.
Thorsgade 2 til 26 og 1 til 23.
Vi forventer arbejdet tager ca. 7 timer, forsøger at genetablere forsyningen hurtigst muligt. Beklager gener som arbejdet medfører.


Tirsdag den 16/6 kl. 10.30
Der lukkes i dag for vandet på Heimdalsgade 26 til 44 og 27 til 39, samt Lundsgårdsgade 2 til 4. Forventer arbejdet tager 1-2 timer. Beklager gener som arbejdet medfører.


Mandag den 8/6 kl. 14.30
Der lukkes for vandet på Kildevældsvej 2 til 16 og 1 til 23, samt Vejgaard Kirkevej 3 til 11 og nr. 6
Pga. af brud


Mandag den 8/6 kl. 11:30
Der lukkes for vandet på Bernstoffsgade 56 og Sohngårdsholmsvej 1 til 17. Vi forventer arbejdet tager ca. 3-4 timer, forsøger at genetablere forsyningen hurtigst muligt. Beklager gener som arbejdet medfører.

Onsdag den 3/6 kl. 10:30
Der er lukket for vandet på Hermodsgade 9 til 17 og 6 til 24. og Langgade 1 til 37
og den nederste del af Nørre Tranders Vej.
Samt dele af Heimdalsgade, Odinsgade og Hadsundvej.
Vi forventer arbejdet tager ca. 4-5 timer, beklager gener som arbejdet medfører.

Ledningsarbejde i Heimdalsgade

​Tirsdag d. 14. april 2020

​Vi har nu skudt ny ledning under Nørre Tranders Vej og forventer at der i uge 16, bliver nedgravet målerbrønd i græsarealet på hjørnet til Kildevældsvej. Der kan komme afbrydelser, de berørte forbrugere vil få besked på SMS. På grund af Coronaen er vi ikke fuldt bemandet, så arbejdet går knap så hurtigt som forventet., men vi klare os gennem.

Skriv til os

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse

Vejgaard Vandværk

Sofievej 79

9000 Aalborg

CVR: 76792828

Kontakt os

☎ Tlf.: 98 12 98 33

✉ E-mail: info@vejgaardvand.dk

Her ligger vi