Vandkvalitet

For at sikre, at dit vand altid har den samme høje kvalitet, får vi taget vandprøver efter en prøveplan, der er udarbejdet af tilsynsmyndigheden.

Vandforsyningens analyser er opdelt i direkte-, mikrobiologiske- og fysisk/kemiske undersøgelser.

  • Den direkte undersøgelse omfatter: temperatur, lugt, smag og farve.
  • Den mikrobiologiske undersøgelse omfatter kimtal ved 22o celsius og 37o celsius, Coliforme bakterier ved 37o celsius, E.Coli og Enterokokker.
  • Den fysisk/kemiske undersøgelse omfatter en lang række mineraler og pesticider. Bl.a. hårdhedsgraden (betegnet som odH).

Du kan se resultaterne af de seneste vandprøver herunder:

Ledningsnet - nedre del(Lundbyesgade):

06.05.2020 Drikkevandskontrol, taphane
23.01.2020 Drikkevandskontrol, taphane
04.11.2019 Drikkevandskontrol, taphane/ledningsnet
24.04.2019 Drikkevandskontrol, taphane/ledningsnet
12.03.2019 Drikkevandskontrol, taphane/ledningsnet
12.11.2018 Drikkevandskontrol, taphane
12.11.2018 Drikkevandskontrol, ledningsnet
23.05.2018 Drikkevandskontrol, taphane
23.05.2018 Drikkevandskontrol, Ledningsnet

19.03.2018 Drikkevandskontrol, taphane
19.03.2018 Drikkevandskontrol, Ledningsnet

16.02.2018 Drikkevandskontrol, Ledningsnet

Ledningsnet - øvre andel(Sofievej):

06.05.2020 Drikkevandskontrol, ledningsnet
23.01.2020 Drikkevandskontrol, taphane
23.01.2020 Drikkevandskontrol, ledningsnet
04.11.2019 Drikkevandskontrol, taphane/ledningsnet
13.09.2019 Drikkevandskontrol, taphane/ledningsnet
24.04.2019 Drikkevandskontrol, taphane/ledningsnet

05.03.2019 Drikkevandskontrol, taphane/ledningsnet
12.11.2018 Drikkevandskontrol, taphane
12.11.2018 Drikkevandskontrol, ledningsnet
06.09.2018 Drikkevandskontrol, taphane
06.09.2018 Drikkevandskontrol, ledningsnet
23.05.2018 Drikkevandskontrol, taphane
23.05.2015 Drikkevandskontrol, Ledningsnet

Afgang Vandværk:

23.01.2020 Drikkevandskontrol, afgang vandværk sofievej
16.04.2019 Drikkevandskontrol, afgang vandværk Lundbysgade
11.04.2019 Drikkevandskontrol, afgang vandværk Sofievej
23.04.2018 Drikkevandskontrol, afgang vandværk Lundbysgade
24.04.2018 Drikkevandskontrol, afgang vandværk Sofievej

Boringskontrol:

Lundbysgade

06.05.2020 Råvandskontrol, Boringskontrol E1
06.05.2020 Råvandskontrol, Boringskontrol
E2
06.05.2020 Råvandskontrol, Pesticidkontrol E3
21.05.2019 Råvandskontrol, Pesticidkontrol E2
21.05.2019 Råvandskontrol, Pesticidkontrol E3
25.04.2019 Råvandskontrol, Pesticidkontrol E1
24.04.2019 Råvandskontrol, Boringskontrol E3
15.04.2019 Råvandskontrol, Pesticidkontrol E1
15.04.2019 Råvandskontrol, Pesticidkontrol E2
15.04.2019 Råvandskontrol, Pesticidkontrol E4
08.05.2018 Råvandskontrol, Pesticidkontrol E1
08.05.2018 Råvandskontrol, Pesticidkontrol E2
08.05.2018 Råvandskontrol, Pesticidkontrol E3
08.05.2018 Råvandskontrol, Pesticidkontrol E4

Golfparken(Sofievej)


24.04.2019 Råvandskontrol, Boringskontrol B3
14.05.2018 Råvandskontrol, Boringskontrol B1
14.05.2018 Råvandskontrol, Boringskontrol B2
14.05.2018 Råvandskontrol, Boringskontrol B3
14.05.2018 Råvandskontrol, Boringskontrol B4 

Herunder de gader som vandledningen forventes udskiftet i 2021
Varsel om driftsforstyrrelser bliver udsendt på SMS
Til forsiden

98 12 98 33

 

Vejgaard Vandværk // Sofievej 79 // 9000 Aalborg  //  Tlf.: 98 12 98 33 // E-mail: info@vejgaardvand.dk // cvr.nr.76792828
HENT SKEMA TIL SELVAFLÆSNING AF DIN VAND-, EL- og VARMEMÅLER  H E R