Velkommen til Vejgaard Vandværk - information og oplysninger


I henhold til bekendtgørelse om vandkvalitet oplyses følgende parametre fra analyseprogrammet i 2016

Prøve udtaget 02.03.2016:

 

Hårdhed:

 

Jern:

PH:

Ilt:

Coliforme bakterier:

E. Coli

Kimtal 22° C

18,5 (hårdt vand)

 

0,006 mg/l

7,5 pH

8,5 mg/l

< 1 pr.100ml

< 1 pr.100ml

< 1 pr. ml

 

Alle målte parametre overholder kvalitetskravene for drikkevand.

 
Se tv-spottet Vi bor og lever oven på vores vand på Youtube


Link til kampagnen: Det handler om at bevare vort drikkevand: www.vandigrunden.dk
 
Læs også om grundvandet: 
www.vandetsvej.dk

 


 

 


I tilfælde af driftsforstyrrelser uden for almindelig kontortid kan du kontakte vores vagtordning  på tlf. 40929240 - Vejgaard VVS Teknik

 

Kontorets åbningstid: 

Man-torsdag 09:00-12:00

Fredag lukket

 

KONTORET ER PGA. FERIE LUKKET FRA DEN 1 MARTS TIL DEN 19 MARTS 2017.

_______________________________________________________

Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes:

Tirsdag den 21. marts 2017 kl. 19.00 i Vejgaard Hallen

Dagsorden iflg. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.

  2. Beretning om det forløbne år.

  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

  4. Behandling af indkomne forslag.

  5. Budget for det igangværende år fremlægges.

  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

  7. Eventuelt.

 

Bestyrelsen

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Herunder de gader som vandledningen forventes udskiftet i 2016
Se planlagte gader herunder
Varsel om driftsforstyrrelser bliver udsendt på SMS
Til forsiden

98 12 98 33

 

Vejgaard Vandværk // Sofievej 79 // 9000 Aalborg  //  Tlf.: 98 12 98 33 // E-mail: info@vejgaardvand.dk // cvr.nr.76792828
HENT SKEMA TIL SELVAFLÆSNING AF DIN VAND-, EL- og VARMEMÅLER  H E R