Velkommen til Vejgaard Vandværk - information og oplysninger


 

I henhold til bekendtgørelse om vandkvalitet oplyses følgende parametre fra analyseprogrammet i 2018

 

Afgang vandværk Sofievej, Prøve udtaget 05.04.2019:

 

Hårdhed:

Jern:

PH:

Ilt:

Coliforme bakterier:

E. Coli

Kimtal 22° C

11,1 dH

0,007 mg/l

7,4 pH

8,7 mg/l

< 1 pr.100ml

< 1 pr.100ml

< 1 pr. ml

 

Afgang vandværket Lundbyesgade,Prøve udtaget 05.04.2019:

 

Hårdhed:

Jern:

PH:

Ilt:

Coliforme bakterier:

E. Coli

Kimtal 22° C

19,8 dH

0,016 mg/l

7,2 pH

8,5 mg/l

< 1 pr.100ml

< 1 pr.100ml

6 pr. ml

 

 

 

 
Se tv-spottet Vi bor og lever oven på vores vand på Youtube


Link til kampagnen: Det handler om at bevare vort drikkevand: www.vandigrunden.dk
 
Læs også om grundvandet: 
www.vandetsvej.dk

 
Vejgaard Vandværk har tilmeldt sig kampagnen Giftfri Have ved at indmelde alle de arealer som hører under vandværket.
Vi opfordrer, at du som forbruger tilmelder egne arealer klik på link til siden: www.giftfri-have.dk

Dit vand – Mit vand.
 

 
 

 

Information om pesticidet DMS i vandet d.21. maj 2019 fra Vandværket i Lundbyesgade.

klik her

 Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes:
Tirsdag den 1/9-20 kl. 19:00 i Vejgaard Hallen.

Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af Dirigent

 2. Beretning om det forløbne år.

 3. Det revidere regnskab forelægges til godkendelse.

 4. Behandling af indkomne forslag.

  a. Bestyrelsen har fremsat forslag om vedtagelse af nye vedtægter.
  Forslaget til nye vedtægter kan rekvireres hos Vejgaard Vandværk, henvendelse til kontoret.

 5. Budget for det igangværende år fremlægges.

 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

 7. Eventuelt.

Vandværket er vært ved en bid brød.
I tilfælde af driftsforstyrrelser uden for almindelig kontortid kan du kontakte vores vagtordning  på tlf. 40929240 - Vejgaard VVS Teknik

 


 

SMS-Service

Hvis uheldet skulle være ude, og der sker en forurening, vandbrud eller lign. i dit område, vil du modtage en sms-besked.

Uheldet skal dog først være kendt af vandværket før beskeden bliver sendt.

Tilmeld eller afmeld dig servicen, ved at trykke på ovenstående link.

Det er en gratis service.

 


Betalingsdato

Der sendes en afregning af forbrugsafgifter 2 gange om året.

Afregningen for det gamle år samt 1. aconto skal betales den 1. februar.

2. aconto skal betales den 1.august.


 

Hjælp til selv hjælp

Tjek venligst din stophane i skel. Vi har flere steder oplevet at stophanen er dækket, efter arbejde i fortov. Kan du ikke finde stophanen, giv venligst besked til vandværket

 

Herunder de gader som vandledningen forventes udskiftet i 2020
Varsel om driftsforstyrrelser bliver udsendt på SMS
Til forsiden

98 12 98 33

 

Vejgaard Vandværk // Sofievej 79 // 9000 Aalborg  //  Tlf.: 98 12 98 33 // E-mail: info@vejgaardvand.dk // cvr.nr.76792828
HENT SKEMA TIL SELVAFLÆSNING AF DIN VAND-, EL- og VARMEMÅLER  H E R