Tips og info

 • Tænk over, hvad du bruger vand til i det daglige
 • Hold øje med vandforbruget. Aflæs vandmåleren regelmæssigt
 • Reparér eller udskift dryppende vandhaner og sivende toiletter
 • Undersøg vaskemaskinens eller opvaskemaskinens vandforbrug.
 • Luk for vandet, når du sæber dig ind i badet.
 • Luk for vandet, når du skræller kartofler eller børster tænder.
 • Brug mindre vand, når du koger æg eller kartofler.
 • Overvej at investere i nye installationer med vand-spare funktioner.
 • Du bor oven på vort fælles grundvand. Skån det, spar på gødningen.
 • Sprøjtemidler forgifter grundvandet, Det gør skuffejernet ikke.

 

Vandinstallationer skal kunne tåle målerudskiftning

 • Måleren skal være let tilgængelig, let udskiftelig og bekvem at aflæse.
 • Kan vandinstallationerne ikke tåle en målerudskiftning, f.eks. på grund af skøre/rustne vandrør, skal ejendommens ejer selv sørge for, at vandinstallationerne bringes i orden og selv betale omkostningerne hertil.  
 • Opdages det, at måleren er gået i stå eller der er utætheder eller andre fejl ved måleren, skal i give vandværket meddelelse herom.

 

Herunder de gader som vandledningen forventes udskiftet i 2021
Varsel om driftsforstyrrelser bliver udsendt på SMS
Til forsiden

98 12 98 33

 

Vejgaard Vandværk // Sofievej 79 // 9000 Aalborg  //  Tlf.: 98 12 98 33 // E-mail: info@vejgaardvand.dk // cvr.nr.76792828
HENT SKEMA TIL SELVAFLÆSNING AF DIN VAND-, EL- og VARMEMÅLER  H E R