________________________________________________________________________________________________

Seneste meddelelser fra Vejgaard Vandværk

Der lukkes for vandet på Hadsundvej 39 til 43  og Heimdalsgade 6. Torsdag den 28/5 kl. 10 vi forventer arbejdet tager ca. 3-5 timer

________________________________________________________________________________________________

Ledningsarbejde i Heimdalsgade

Tirsdag d. 14. april 2020

Vi har nu skudt ny ledning under Nørre Tranders Vej og forventer at der i uge 16, bliver nedgravet målerbrønd i græsarealet på hjørnet til Kildevældsvej. Der kan komme afbrydelser, de berørte forbrugere vil få besked på SMS. På grund af Coronaen er vi ikke fuldt bemandet, så arbejdet går knap så hurtigt som forventet., men vi klare os gennem.

________________________________________________________________________________________________

 

Hvor ligger min stophane.

Hvis du klikker på punktet "Forsyningsområde og ledningsnet" har du mulighed for at søge på egen adresse og se, hvor stophanen til din ejendom ligger.

 

 


Hvor ligger min stophane.

Vær opmærksom på, at hvis vandinstallationen ændres i forbindelse med etablering af brug af regnvand til toiletskyl og tøjvask, skal der monteres en tilbage strømnings - ventil i overensstemmelse med DS/EN 1717. Dette er for at undgå tilbage strømning af forurenet regnvand i drikkevandet.


Vandværket kan kræve dokumentation for at denne ventil er monteret.

  

  
Ved driftsforstyrrelser eller administration ring:

98 12 98 33

 

Herunder de gader som vandledningen forventes udskiftet i 2020
Varsel om driftsforstyrrelser bliver udsendt på SMS
Til forsiden

98 12 98 33

 

Vejgaard Vandværk // Sofievej 79 // 9000 Aalborg  //  Tlf.: 98 12 98 33 // E-mail: info@vejgaardvand.dk // cvr.nr.76792828
HENT SKEMA TIL SELVAFLÆSNING AF DIN VAND-, EL- og VARMEMÅLER  H E R