________________________________________________________________________________________________

Seneste meddelelser fra Vejgaard Vandværk

Kristinevej

Tirsdag d. 19 juni

Der lukkes for vandet fra kl. 13 til ca. kl. 15 på Filstedvej og Sofievej 4

 

Onsdag d. 13 juni

Der lukkes for vandet fra kl. 13 til ca. kl. 15 på Kristinevej de ulige nummer fra 3 til 11.

  

Tirsdag d. 12. juni omkobler vi fra vandtårn til ny ledning. Denne operation vil betyde at der bliver lukket for vandet hos nogle forbrugere. Vi forventer at alle forbrugere har vand igen senest kl. 15.

Der er udsendt SMS til de berørte beboere.

Der er opstået nogle uforudsete problemer, så gør at vi er lidt forsinket. De første huse vil få vand omkring 15:30, men resten må nok forvente 1-2 timer mere

________________________________________________________________________________________________

 

Hvor ligger min stophane.

Hvis du klikker på punktet "Forsyningsområde og ledningsnet" har du mulighed for at søge på egen adresse og se, hvor stophanen til din ejendom ligger.

 

 Brug af regnvand til toiletskyl mv.

Vær opmærksom på, at hvis vandinstallationen ændres i forbindelse med etablering af brug af regnvand til toiletskyl og tøjvask, skal der monteres en tilbagestrømnings - ventil i overensstemmelse med DS/EN 1717. Dette er for at undgå tilbagestrømning af forurenet regnvand i drikkevandet.


Vandværket kan kræve dokumentation for at denne ventil er monteret.

  

  
Ved driftsforstyrrelser eller administration ring:

98 12 98 33

 

Herunder de gader som vandledningen forventes udskiftet i 2017
Se planlagte gader herunder
Varsel om driftsforstyrrelser bliver udsendt på SMS
Til forsiden

98 12 98 33

 

Vejgaard Vandværk // Sofievej 79 // 9000 Aalborg  //  Tlf.: 98 12 98 33 // E-mail: info@vejgaardvand.dk // cvr.nr.76792828
HENT SKEMA TIL SELVAFLÆSNING AF DIN VAND-, EL- og VARMEMÅLER  H E R