________________________________________________________________________________________________

Seneste meddelelser fra Vejgaard Vandværk

Coronavirus

Det er myndighedernes anbefaling, at vi undgår at sprede virus og beskytte os selv, ved ikke at deltage i større forsamlinger, holde afstand og holde god hånd hygiejne.

 

Vi holder derfor kun nødberedskab på vandværket og alt arbejde som ikke er livsvigtigt udsættes til epidemien er overstået.

 

Husk at have fokus på at beskytte jer selv og hinanden mod corona-smitte:

  • Vask hænder tit og brug håndsprit
  • Hos eller nys i dit ærme – ikke i dine hænder
  • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
  • Vær opmærksom på rengøring
  • Hvis du er ældre eller kronisk syg – hold afstand og bed andre tage hensyn

De seneste opdateringer og gældende anbefalinger fremgår af Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

https://www.sst.dk/da/viden/smitsomme-sygdomme/smitsomme-sygdomme-a-aa/coronavirus/spoergsmaal-og-svar

 

Hvor ligger min stophane.

Hvis du klikker på punktet "Forsyningsområde og ledningsnet" har du mulighed for at søge på egen adresse og se, hvor stophanen til din ejendom ligger.

 

 


Hvor ligger min stophane.

Vær opmærksom på, at hvis vandinstallationen ændres i forbindelse med etablering af brug af regnvand til toiletskyl og tøjvask, skal der monteres en tilbage strømnings - ventil i overensstemmelse med DS/EN 1717. Dette er for at undgå tilbage strømning af forurenet regnvand i drikkevandet.


Vandværket kan kræve dokumentation for at denne ventil er monteret.

  

  
Ved driftsforstyrrelser eller administration ring:

98 12 98 33

 

Herunder de gader som vandledningen forventes udskiftet i 2020
Varsel om driftsforstyrrelser bliver udsendt på SMS
Til forsiden

98 12 98 33

 

Vejgaard Vandværk // Sofievej 79 // 9000 Aalborg  //  Tlf.: 98 12 98 33 // E-mail: info@vejgaardvand.dk // cvr.nr.76792828
HENT SKEMA TIL SELVAFLÆSNING AF DIN VAND-, EL- og VARMEMÅLER  H E R