________________________________________________________________________________________________

Seneste meddelelser fra Vejgaard Vandværk

Vandværket levere altid kun koldt vand.

Lørdag 16/2 kl.10:00


Brud på ledningen Jens Baggesens Vej. Vi har lukket for området og prøver hurtigst at finde problemet.

Kl.11:30 brud er fundet og graver er i gang med arbejdet. 

kl. 13:00 brud er fundet og skaden bliver lavet.


Onsdag d. 25/11

Pga. udskiftning af stophane bliver der lukkes for vandet  på Dalsgårdsvej i dag kl. 10:30, vi forventer arbejdet tager 2 til 3 timer.

Tirsdag d. 17/11

der skal omkobles vandledning på Stubstrupvej/Humlebakken, derfor er det nødvendig at lukke for forsyningen i området Hadsundvej 108-124 og 117-123, hele Tagensvej og J.L. Strupstrups vej. Der vil blive lukket kl. 10 og vi forventer at arbejdet er færdig ca. omkring kl. 15:30, men forsøger hurtigst muligt at genetablere forsyningen.

Torsdag d 12/11

Tilkobling af Købkesvej 10. Vi kommer til at afbryde forsyningen  fra kl. 10:00 til alle lige numre fra 2 til 10 og ulige numre fra 1 til 15. Arbejdet vil tage ca. 3 timer, men de berørte husstande vil få vand efter kort tid.
Der kan forkomme lavt vandtryk i området.

Onsdag d. 11/11

Vi tilkobler ny ledning fra Heimdalsgade til Filstedvej. De berørte beboere har fået SMS, men der kan komme lavt tryk ved andre beboere i området.

Onsdag d. 21/10

Der lukket for vandet pga. af brud på Jyttevej, Heimdalsgade 44 til 72 og 57 til 71, Filstedvej 5 til 12. Vi forventer at arbejdet tager 4-5 timer, men forsøger at genetablere vandforsyning hurtigst muligt. 

mandag d. 19/10 kl. 9:00

Der lukket for vandet pga. brud på Tagensvej, Hadsundvej 119 til 123 og 108 til 122, Filstedvej 6, vi forventer at arbejdet tager 5-6 timer.


Onsdag d. 7/10

Der lukkes for vandet pga. omlægning af vandledning i Heimdalsgade 43 til 45 onsdag den 7/10 kl. 10:00, vi forventer at arbejdet tager 2-3 timer.

Tirsdag d. 6/10

Vejen ned til vandværket (Sofievej 79 til 87)  bliver spærret tirsdag den 6/10.

fredag d. 2/10

omlægning af vandledningen i Heimdalsgade. Vi lukker for vandet til området kl. 9:30, de berørte beboere har fået SMS

onsdag d. 23/9

Omlægning af endnu en etape på Sohngårdsholmsvej betyder at der vil blive lukket for vandet ved alle de ulige numre i Vonsyldsgade. Afbrydelsen vil ske kl. 9:30 og vi forventer at arbejdet tager 2-3 timer.

Tirsdag d. 15/9

Omlægning af vandledningen på Sohngårdsholmsvej, betyder at der vil blive lukket for vandet i del af Bernstorffsgade, Edvardsvej, Karnersvej, samt Sohngårdsholmsvej 1-17. Vi lukker kl. 9:30 og forventer at arbejdet tager 2-3 timer.

fredag d. 11/9 kl 13:00

Der er brud på vandledningen og derfor bliver der lukket for vandet på den øvre del af Filstedvej. vi forventer at arbejdet kan udføres på et par timer, men forsøger selvfølgelig at genetablere forsyningen hurtigst muligt.

 

Lørdag d. 29/8 kl. 11:00

Der er brud på vandledningen på Kildevældsvej. Der er indkaldt mandskab og reparationsarbejdet er påbegyndt. Nærmere oplysninger følger her på siden.

12:30 Der er lukket for vandet og skaden er fundet, nu skal der bare graves ud, så reparationsarbejdet kan udføres. 14:30 Reparationen er lavet, kun Grønnegade 49 mangler vand. kl. 16:00 er der vand til alle igen.

 

Mandag den 24/8
Mindre brud på Nordmarksvej, arbejdet forventes udført i uge 36. 

Mandag d. 10/8 kl. 16:30

Brud på ledningen i Heimdalsgade. Det kommer til at berøre Heimdalsgade 26-72 og 27-71, samt Hermodsgade 2 og 4

 

Onsdag den 8/7 Kl. 13:15
Der er lukket for vandet på Heibergsvej og Enighedsvej pga. brud.
Forventer at arbejdet tager ca. 3 timer, forsøger at genetablere forsyningen hurtigst muligt. Beklager gener som arbejdet medfører. 

 

Mandag den 6/7 kl. 10:00
Der lukkes for vandet på:
Karnersvej
Sohngårdsholmsvej 1-17
Bernstoffsgade 56
Vi forventer arbejdet tager ca. 2-3 timer, forsøger at genetablere forsyningen hurtigst muligt. Beklager gener som arbejdet medfører. 


Tirsdag den 30/6 kl. 23:30
Der lukkes for vandet fra vandværket Lundbyesgade fra kl. 23:30. Vi forventer arbejdet tager ca. 3 timer, forsøger at genetablere forsyningen hurtigst muligt. Beklager gener som arbejdet medfører.

Torsdag den 25/6 kl. 15:00
DER VANDAFBYDELSE PGA. BRUD  I DELE AF VEJGAARD I DAG TORSDAG DEN 25/6, VI ARBEJDER PÅ SAGEN.

Torsdag den 25/6 kl. 09:00
Der lukkes for vandet på:
Heimdalsgade 1 til 71 og 2 til 74.
Hermodesgade 2 til 24 og 1 til 19.
Nørre Tranders Vej 47 til 57 og 22 til 26.
Langgade 1 til 37.
Lundsgårdsgade 2 til 26 og 1 til 17.
Hadsundvej 59 til 69.
Hadsundvej 61 til 69.
Thorsgade 2 til 26 og 1 til 23.
Vi forventer arbejdet tager ca. 7 timer, forsøger at genetablere forsyningen hurtigst muligt. Beklager gener som arbejdet medfører.

Tirsdag den 16/6 kl. 10.30
Der lukkes i dag for vandet på Heimdalsgade 26 til 44 og 27 til 39, samt Lundsgårdsgade 2 til 4. Forventer arbejdet tager 1-2 timer. Beklager gener som arbejdet medfører.

Mandag den 8/6 kl. 14.30
Der lukkes for vandet på Kildevældsvej 2 til 16 og 1 til 23, samt Vejgaard Kirkevej  3 til 11 og nr. 6
Pga. af brud

Mandag den 8/6 kl. 11:30
Der lukkes for vandet på Bernstoffsgade 56 og Sohngårdsholmsvej 1 til 17. Vi forventer arbejdet tager ca. 3-4 timer, forsøger at genetablere forsyningen hurtigst muligt. Beklager gener som arbejdet medfører.

 

Onsdag den 3/6 kl. 10:30

Der er lukket for vandet på Hermodsgade 9 til 17 og 6 til 24. og Langgade 1 til 37
og den nederste del af Nørre Tranders Vej. 
Samt dele af Heimdalsgade, Odinsgade og Hadsundvej.
Vi forventer arbejdet tager ca. 4-5 timer, beklager gener som arbejdet medfører.

________________________________________________________________________________________________

Ledningsarbejde i Heimdalsgade

Tirsdag d. 14. april 2020

Vi har nu skudt ny ledning under Nørre Tranders Vej og forventer at der i uge 16, bliver nedgravet målerbrønd i græsarealet på hjørnet til Kildevældsvej. Der kan komme afbrydelser, de berørte forbrugere vil få besked på SMS. På grund af Coronaen er vi ikke fuldt bemandet, så arbejdet går knap så hurtigt som forventet., men vi klare os gennem.

________________________________________________________________________________________________

 

Hvor ligger min stophane.

Hvis du klikker på punktet "Forsyningsområde og ledningsnet" har du mulighed for at søge på egen adresse og se, hvor stophanen til din ejendom ligger.

 

 


Hvor ligger min stophane.

Vær opmærksom på, at hvis vandinstallationen ændres i forbindelse med etablering af brug af regnvand til toiletskyl og tøjvask, skal der monteres en tilbage strømnings - ventil i overensstemmelse med DS/EN 1717. Dette er for at undgå tilbage strømning af forurenet regnvand i drikkevandet.


Vandværket kan kræve dokumentation for at denne ventil er monteret.

  

  
Ved driftsforstyrrelser eller administration ring:

98 12 98 33

 

Herunder de gader som vandledningen forventes udskiftet i 2021
Varsel om driftsforstyrrelser bliver udsendt på SMS
Til forsiden

98 12 98 33

 

Vejgaard Vandværk // Sofievej 79 // 9000 Aalborg  //  Tlf.: 98 12 98 33 // E-mail: info@vejgaardvand.dk // cvr.nr.76792828
HENT SKEMA TIL SELVAFLÆSNING AF DIN VAND-, EL- og VARMEMÅLER  H E R