________________________________________________________________________________________________

Seneste meddelelser fra Vejgaard Vandværk

_______________________________________________________________________________________________

 

Vandmangel Nytårsaften

 

Nytårsdag blev den øvre del af Vejgaard Vandværk ramt af nedbrud i vores styringssystem. Det lykkes efter en times tid at få gang i pumperne igen, men kun let drift og vi kørte fuld drift efter endnu en time. Vi har teknikere til at kigge systemet efter, for at sikre os at vi ikke skal opleve denne situation igen.

Årsagen var en systemfejl i overvågningsenheden, sammen med ledningsbrud på Kaj Munks Vej, som sammen gjorde at rentvandstanken løb tør og derfor ingen vand. fejlen i systemet er nu rettet og brud på Kaj Munks Vej er lavet.

Vi beklager de gener afbrydelsen har medført.

Godt Nytår

_______________________________________________________________________________________________

 

Hvor ligger min stophane.

Hvis du klikker på punktet "Forsyningsområde og ledningsnet" har du mulighed for at søge på egen adresse og se, hvor stophanen til din ejendom ligger.

 

 Brug af regnvand til toiletskyl mv.

Vær opmærksom på, at hvis vandinstallationen ændres i forbindelse med etablering af brug af regnvand til toiletskyl og tøjvask, skal der monteres en tilbagestrømnings - ventil i overensstemmelse med DS/EN 1717. Dette er for at undgå tilbagestrømning af forurenet regnvand i drikkevandet.


Vandværket kan kræve dokumentation for at denne ventil er monteret.

  

  
Ved driftsforstyrrelser eller administration ring:

98 12 98 33

 

Herunder de gader som vandledningen forventes udskiftet i 2019
Se planlagte gader herunder
Varsel om driftsforstyrrelser bliver udsendt på SMS
Til forsiden

98 12 98 33

 

Vejgaard Vandværk // Sofievej 79 // 9000 Aalborg  //  Tlf.: 98 12 98 33 // E-mail: info@vejgaardvand.dk // cvr.nr.76792828
HENT SKEMA TIL SELVAFLÆSNING AF DIN VAND-, EL- og VARMEMÅLER  H E R